PHỤ KIỆN MÁY BƠM

Phớt máy bơm nước
Liên hệ

Thiết kế tiêu chuẩn của các dòng bơm ly tâm hầu hết đều sử dụng phớt để làm kín trục, chống rò rỉ nước và lọt khí vào buồng bơm....

PHAO CHỐNG CẠN
Liên hệ

CÁNH MÁY BƠM
Liên hệ

PHỚT MÁY BƠM
Liên hệ