Hệ thống trụ chữa cháy ngoài nhà và các quy định liên quan

Hệ thống trụ chữa cháy ngoài nhà

Hệ thống trụ chữa cháy ngoài nhà hay hệ thống họng nước chữa cháy ngoài nhà là một trong những hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy quan trọng, thường được bố trí xung quanh nhà ở, khu dân cư, dọc đường giao thông đô thị hoặc một số công trình xây dựng đặc thù khác. Đây là hệ thống có thiết kế độc lập nhưng có khả năng liên kết với các hệ thống chữa cháy tự động bên trong nhà, được lắp đặt để tiếp nước từ xe bơm hoặc các hệ thống chữa cháy khác. Trụ chữa cháy thường được làm bằng các hợp chất kim loại như sắt, và hợp kim của sắt… chứa khối tích nước chữa cháy ngoài nhà dựa theo khối tích của công trình.

Quy định lắp đặt, trang bị

Đối với những công trình có nguy cơ cháy nổ cao được yêu cầu phải lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy này. Tuy nhiên không phải nhà hay công trình nào cũng bắt buộc trang bị hệ thống họng chữa cháy, bởi trong một số trường hợp khi nhà ở hoặc công trình xây dựng có sử dụng hay bảo quản các hợp chất được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với nước để tránh cháy nổ thì không được trang bị hệ thống này.

Cụ thể hơn theo quy định của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, những trường hợp không bắt buộc lắp đặt trụ chữa cháy là:
- Nhà ngoài điểm dân cư.
- Nhà được thiết kế lắp đặt bậc chịu lửa.
- Kho chứa sản phẩm nông nghiệp có khối tích dưới 100 m3.
- Nhà kho chứa vật liệu dưới 50 m2
- Cơ sở ăn uống dưới 1000 m3
- Cửa hàng, đơn vị kinh doanh dưới 150 m2

Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống trụ chữa cháy

Sau khi lắp đặt, hệ thống chữa cháy này phải được kiểm tra bằng cách thử hoạt động, vận hành. Kết quả của lần thử nghiệm này sẽ quyết định hệ thống có được đưa vào sử dụng hay không. Khi đảm bảo được các yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn liên quan thì mới được đưa vào sử dụng. Nếu không hoạt động hoặc chưa đáp ứng được hết các yêu cầu cần thiết thì phải được kiểm tra sửa chữa, lắp đặt bổ sung.


Hệ thống họng nước chữa cháy ngoài nhà này cần phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, ít nhất 6 tháng 1 lần. Trong quá trình kiểm tra nên chú ý việc kiểm tra các đầu nối, lăng phun, khả năng đóng mở của các van và kiểm tra hoạt động bằng cách phun thử nghiệm 1/3 số họng ống. Nên tiến hành thay mới nếu các bộ phận, thiết bị này không đảm được hiệu quả hoạt động.
 

Share :